Navigácia

 • Celoškolské konzultácie

  Dňa 15. 11. 2018 (štvrtok) sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov, v čase od 15.30 hod. - 17.30 hod. Žiadame rodičov, aby dodržali uvedený čas.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníka - Testovanie T5 -  udeľujem dňa 21.11.2018 (streda) žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno.

  Žiaci ročníkov 1. - 4. majú riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu novozniknutého štátneho sviatku a jesenných prázdnin  u d e ľ u j e m  žiakom ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove riaditeľské voľno aj na pondelok 29. 10. 2018. Vyučovaie v našej škole opäť začína v pondelok 5. 11. 2018.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Voľby do rady školy - 2. kolo

  Z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny rodičov vo voľbách do Rady školy pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove,  vyhlasujem 2. kolo volieb, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.10.2018 od 16.00 hod. - 16.30 hod. v hlavnej budove základnejš školy. Z radov rodičov sa volia traja kandidáti. Účasť rodičov je dôležitá !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy 

 • Účelové cvičenia

  Každý rok sa našej škole konajú účelové cvičenie pre  5. – 9. ročník. Tento rok to nebolo inak, hoci nám počasie moc neprialo. Napriek tomu sme aj poopekali, zasúťažili sme si, bola nám zima a opršali sme. Ale nám to nevadííí. Ďakujeme mamičkám, že nám všetko opralííííí. 

 • DNI NÁDEJE 2018

  Na Dňoch nádeje 2018, ktoré sa konali 1. 10. 2018, sa naši žiaci zúčastnili preteku. V štafete 4 x 600 m zvíťazili naše žiačky Aneta Medzihorská, Mária Hvizdáková, Bianka Bajanová, Jana Paprčiaková. Súťažili v kategórii dorastenky základných škôl žilinského okresu. V literárnej súťaži boli zase úspešní žiaci 6. ročníka – Michal Vidra získal diplom za II. miesto a Nina Baloghová skončila na III. mieste. Gratulujeme a sme na vás hrdí.

                                                                                                                 Mgr. Silvia Sládeková a Mgr. Jana Kršková

 • HRIČOVSKÝ SPARŤAN

  27. 09. 2018 sme v rámci projektu BE ACTIVE zorganizovali športovú akciu pod názvom HRIČOVSKÝ SPARŤAN. Sparťania súťažili v TROJBOJI – Beh na 400 m, Bicykel 400 m, Prekážková dráha (preskok cez prekážky, rúčkovanie, preskok cez debňu, slalom s pneumatikou, beh cez piesok, plazenie v blate). Počasie nám prialo, tak sme si to všetci užili a samozrejme okrem srandy tam bola aj drina, pot, bolesť aj plač. HRIČOVSKÝM SPARŤANOM sa stal Martin Červenec, 2. miesto – Jakub Hvorečný, 3. miesto – Dušan Cabaj. HRIČOVSKOU SPARŤANKOU sa stala Bianka Bajanová, 2. miesto – Jana Paprčiaková, 3. miesto – Aneta Medzihorská. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Celoškolské rodičovské združenia

  V utorok, 18. septembra 2018, sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú prebiehať triedne schôdzky. Účasť rodičov je nutná !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie T9 -  udeľujem dňa 21.3.2018 (streda) žiakom 1. - 4. ročníka riaditeľské voľno.

  Žiaci ročníkov 5. - 8. začínajú v tento deň vyučovanie o 9.00 hod. v budove ročníkov 1. - 4.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

  Ponuku našej záujmovej činnosti na šk. rok 2018/2019 nájdete tu : 

 • Poďakovanie

  V mene našich žiakov, rodičov a zamestnancov školy vyslovujem úprimné poďakovanie starostovi obce Ing. Petrovi Zelníkovi, zamestnankyni obecného úradu p. Rudolfe Sládkovej a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutie finančných prostriedkov a pomoc pri výmene okien a oprave fasády budovy ročníkov 1. - 4. základnej školy. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí obdobne opraviť i budovu ŠKD, ŠJ a MŠ.
  Zároveň ďakujem firme T+T, a.s. Žilina za finančnú výpomoc vo výške 2 000 eur na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne.
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Milí žiaci,

  verím, že sa opäť tešíte na dni školského vyučovania, oddýchnutí a načerpaní nových síl po pekne prežitých prázdninách. Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok, 3.9.2018, o 9.00 hod. v hlavnej budove našej školy. Tešíme sa na Vás !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Beh olympijského dňa

  Beh olympijského dňa v Žiline sa uskutočnil 20. júna 2018. Zúčastnili sa na ňom najlepší atléti našej školy a škôlky. V jednotlivých kategóriách nás úspešne reprezentovali: škôlkari Andrejka Koryťáková (3. miesto), Sebastián Plačko (2. miesto), Denis Sládek (1. miesto) a školáci Matej Cigánik (3. miesto) a Aneta Medzihorská (3. miesto).

 • ŠOH 2018

  V závere školského roka sa na našej škole konalo viacero športových akcií. Jednou z nich boli aj tradičné Školské olympijské hry, na ktorých sa zúčastnila celá škola. Naši žiaci si nielen zasúťažili, ale hlavne si pripomenuli myšlienku olympionizmu - fair play.

 • HRIČO 3

  Prečítajte si posledné tohtoročné číslo nášho školského časopisu: Hrico_3(1).pdf

 • Celoslovenské úspechy

  Keď 1. júna väčšina našich žiakov plnila úlohy na školskom dvore, štvrták Aďo Bóna recitoval anglickú poéziu na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet. Konkurencia bola veľká a Aďo získal perfektné druhé miesto. V ten istý deň skupinka dievčat Sabína Mišutková, Kristína Vršanská a Nina Sedliačková súťažili v celslovenskej anglickej súťaži Jazyková štafeta, kde nakoniec obsadili skvelé tretie miesto. Blahoželáme! Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Bónovej pri pomoci s organizačným zabezpečením. 

 • Deň detí

  V piatok, 1. júna 2018, sa v našej škole uskutoční oslava Dňa detí. Oslava bude prebiehať formou súťaží a zbieraní pečiatok v nich, ktoré si potom deti vymenia vo výmennom obchodíku za rôzne drobné ceny. Zároveň každý žiak dostane balíček od rady rodičov. Začíname o 9.00 hod. Všetkým našim žiakom želám, aby bol tento deň pre nich tým najkrajším.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Naša škola opäť úspešná !

  V tomto školskom roku sa našej škole v súťažiach naozaj darí. A  opäť sme bodovali ! Piataci - Maťo Cigánik, Terezka Trajčíková, Natálka Hubočanová, Maťka Lušnáková a Kubo Dobroň, pod vedením p. zástupkyne  Štolfovej, obsadili 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória F. Do prvého miesta im chýbal jeden jediný bod. Blahoželáme !

 • Krajské kolo Biblickej olympiády

  24. apríla 2018 víťazky dekanátneho (okresného) kola Evka Hvizdáková z 9. roč., Majka Hvizdáková z 8. roč. a Dianka Trajčíková zo 6. roč. súťažili v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Biskupského úradu v Žiline. Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. Blahoželáme!

 • Jazykový kvet pokračuje

  Po úspešnom krajskom semifinále sme sa 11. 4. zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v Žilinskej krajskej knižnici.  Štvrták Adrián Bóna úspešne obhájil prvé miesto v prednese anglickej poézie a prózy a postupuje do celoslovenského kola. Deviatačka Simona Sládková skončila na druhom mieste s vlastnou tvorbou v anglickom jazyku a skupinka deviatakov Rebeka Haluzová, Silvia Randíková,  Alžbeta Bieliková, Vladka Trnovcová, Simona Sládková, Martin Višňovský, Adrián Plačko a Samuel Mruk  sa tiež umiestnili v kategórii nemecká dráma na skvelom druhom mieste. Všetkým srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria