Navigácia

 • Celoškolské rodičovské združenia

  V utorok, 18. septembra 2018, sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú prebiehať triedne schôdzky. Účasť rodičov je nutná !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

  Ponuku našej záujmovej činnosti na šk. rok 2018/2019 nájdete tu : 

 • Poďakovanie

  V mene našich žiakov, rodičov a zamestnancov školy vyslovujem úprimné poďakovanie starostovi obce Ing. Petrovi Zelníkovi, zamestnankyni obecného úradu p. Rudolfe Sládkovej a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutie finančných prostriedkov a pomoc pri výmene okien a oprave fasády budovy ročníkov 1. - 4. základnej školy. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí obdobne opraviť i budovu ŠKD, ŠJ a MŠ.
  Zároveň ďakujem firme T+T, a.s. Žilina za finančnú výpomoc vo výške 2 000 eur na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne.
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Milí žiaci,

  verím, že sa opäť tešíte na dni školského vyučovania, oddýchnutí a načerpaní nových síl po pekne prežitých prázdninách. Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok, 3.9.2018, o 9.00 hod. v hlavnej budove našej školy. Tešíme sa na Vás !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Beh olympijského dňa

  Beh olympijského dňa v Žiline sa uskutočnil 20. júna 2018. Zúčastnili sa na ňom najlepší atléti našej školy a škôlky. V jednotlivých kategóriách nás úspešne reprezentovali: škôlkari Andrejka Koryťáková (3. miesto), Sebastián Plačko (2. miesto), Denis Sládek (1. miesto) a školáci Matej Cigánik (3. miesto) a Aneta Medzihorská (3. miesto).

 • ŠOH 2018

  V závere školského roka sa na našej škole konalo viacero športových akcií. Jednou z nich boli aj tradičné Školské olympijské hry, na ktorých sa zúčastnila celá škola. Naši žiaci si nielen zasúťažili, ale hlavne si pripomenuli myšlienku olympionizmu - fair play.

 • HRIČO 3

  Prečítajte si posledné tohtoročné číslo nášho školského časopisu: Hrico_3(1).pdf

 • Celoslovenské úspechy

  Keď 1. júna väčšina našich žiakov plnila úlohy na školskom dvore, štvrták Aďo Bóna recitoval anglickú poéziu na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet. Konkurencia bola veľká a Aďo získal perfektné druhé miesto. V ten istý deň skupinka dievčat Sabína Mišutková, Kristína Vršanská a Nina Sedliačková súťažili v celslovenskej anglickej súťaži Jazyková štafeta, kde nakoniec obsadili skvelé tretie miesto. Blahoželáme! Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Bónovej pri pomoci s organizačným zabezpečením. 

 • Deň detí

  V piatok, 1. júna 2018, sa v našej škole uskutoční oslava Dňa detí. Oslava bude prebiehať formou súťaží a zbieraní pečiatok v nich, ktoré si potom deti vymenia vo výmennom obchodíku za rôzne drobné ceny. Zároveň každý žiak dostane balíček od rady rodičov. Začíname o 9.00 hod. Všetkým našim žiakom želám, aby bol tento deň pre nich tým najkrajším.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Naša škola opäť úspešná !

  V tomto školskom roku sa našej škole v súťažiach naozaj darí. A  opäť sme bodovali ! Piataci - Maťo Cigánik, Terezka Trajčíková, Natálka Hubočanová, Maťka Lušnáková a Kubo Dobroň, pod vedením p. zástupkyne  Štolfovej, obsadili 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória F. Do prvého miesta im chýbal jeden jediný bod. Blahoželáme !

 • Krajské kolo Biblickej olympiády

  24. apríla 2018 víťazky dekanátneho (okresného) kola Evka Hvizdáková z 9. roč., Majka Hvizdáková z 8. roč. a Dianka Trajčíková zo 6. roč. súťažili v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Biskupského úradu v Žiline. Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. Blahoželáme!

 • Jazykový kvet pokračuje

  Po úspešnom krajskom semifinále sme sa 11. 4. zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v Žilinskej krajskej knižnici.  Štvrták Adrián Bóna úspešne obhájil prvé miesto v prednese anglickej poézie a prózy a postupuje do celoslovenského kola. Deviatačka Simona Sládková skončila na druhom mieste s vlastnou tvorbou v anglickom jazyku a skupinka deviatakov Rebeka Haluzová, Silvia Randíková,  Alžbeta Bieliková, Vladka Trnovcová, Simona Sládková, Martin Višňovský, Adrián Plačko a Samuel Mruk  sa tiež umiestnili v kategórii nemecká dráma na skvelom druhom mieste. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Na Biblickej olympiáde opäť úspešní!

  22. marca sme sa zúčastnili dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Súkromného centra voľného času v Bytči. Evka Hvizdáková z 9. ročníka, Majka Hvizdáková z 8. ročníka a Dianka Trajčíková zo 6. ročníka sa umiestnili na 1. mieste. Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v diecéznom (krajskom) kole.

 • Oznámenie o zápise do 1. ročníka

       Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční

   

  dňa 7. 4. 2018 / sobota / od 9.00 hod. do 13.00 hod.

  v priestoroch Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove

   

  Na zápis treba priniesť vyplnený dotazník, ktorý si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy                                                                                                           

   

 • Oznámenie o prijímaní detí do MŠ

  V súlade s § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prijímanie detí do MŠ Dolný Hričov uskutoční v termíne od 30.4.2018 - 4.5.2018 v budove materskej školy. Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v materskej škole a je k nemu potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

  Janka Hanusová
  zástupkyňa pre MŠ

 • Úspešní matematici!

  V okresnom kole Pytagoriády získal I. miesto Matej Cigánik z 5.B. Ďalšími úspešnými sú Andrej Sládek z 5.B a Nina Sedliačková zo 6. triedy. Blahoželáme!

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie T9 -  udeľujem dňa 21.3.2018 (streda) žiakom 1. - 4. ročníka riaditeľské voľno.

  Žiaci ročníkov 5. - 8. začínajú v tento deň vyučovanie o 9.00 hod. v budove ročníkov 1. - 4.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vyšlo nové číslo HRIČO

 • Jazykový kvet 2018

  8.marca sme sa zúčastnili krajského semifinále 

 • Naše recitátorky úspešné!

  28. februára sme sa zúčastnili regionálneho kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa konala v priestoroch Základnej školy Martinská v Žiline. Karolína Decká z 5. ročníka skončila v II. kategórii v prednese poézie na 2. mieste a Rebeka Haluzová v III. kategórii tiež v prednese poézie na 3. mieste. Srdečne blahoželáme! 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria