Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Ivan Brezovský Brez Rozvrh
Riaditeľ
 
 
RNDr. Alena Štolfová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Eva Adamová Ada Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
Vedie krúžok: Angličtina hrou
Vedie krúžok: Kukátko
 
 
Mgr. Renáta Barčíková Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. B
Vedie krúžok: Harmónia
Foto Mgr. Jana Bezáková Bez Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
Mgr. Katarína Cigániková Cig Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
Vedie krúžok: Ham a Mňam
 
 
Daniela Holičová Hol Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika v kocke
 
 
Terézia Hrušková TH Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Múdre hlavičky
 
 
Mgr. Radovan Klieštik Klieš Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
PaedDr. Nora Konečná Kon Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. ročník
Vedie krúžok: Umelecký krúžok
 
 
Mgr. Jana Kršková Krš Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. ročník
Vedie krúžok: Tvorba školského časopisu
 
 
Mgr. Lena Kurajská Kur Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. B
Vedie krúžok: Objavovanie
 
 
Mgr. Nadežda Piskoríková Pis Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Ľudmila Pospíšilová Pos Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Rečková Reč Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. ročník
Vedie krúžok: Tvoríme a poznávame
 
 
Mgr. Silvia Sládeková Slád Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. ročník
Vedie krúžok: Športový krúžok
Foto Mgr. Andrea Škutová Škut Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. ročník
Vedie krúžok: Športový
 
 
Monika Vološčuková MV Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
Foto Mgr. Miroslava Závodská Záv Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. ročník
Vedie krúžok: Hobík

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0911 572133, 0415572133
  ZŠ roč. 1. - 4. : 0911 557213
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria