Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu havarijnej sitácie s vodou na budove ročníkov 1. - 3., udeľuje žiakom 1. - 3. ročníka riaditeľské voľno
  dňa 27. januára 2017 ( piatok ). Školský klub bude fungovať v priestoroch ŠKD od 6.15 hod. do 16.30 hod., 
  v doobedných hodinách aj pre deti, ktoré nenavštevujú ŠKD a rodičia k nim nemôžu počas dňa zabezpečiť dozor. 
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Nové číslo Hriča

  Prinášame vám nové číslo nášho školského časopisu.Hrico_2.pdf

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia, ľudia  milí, k 18. decembru sa chýli.Keď dochutí nám nedeľný obed, o 14.00 začne sa v škole Vianočný koncert.Deti budú spievať, hrať a tancovať, zo života sa radovať.O 13.00 otvorí sa brána školy, že by ste si na trhu ich výrobky zakúpiť mohli.Už tíško znejú zvonky, ozvala sa rolnička, šťastím a láskou naplňme si srdiečka.Buďme spolu a zastavme na chvíľu čas, najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

 • Cena ŽSK pre Pramienok

  30. novembra sa na Starej radnici v Žline konalo vyhodnotenie XVIII. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Pro Slavis 2016. Náš časopis Pramienok získal Cenu Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie prevzala Kristína Vršanská, ktorá pri výrobe súťažných čísel pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora. Úspech nás veľmi teší a dúfame, že aj náš nový školský časopis Hričo bude v budúcnosti úspešný.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 - 2016, udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno
  dňa 23. novembra 2016 ( streda ).

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • TESTOVANIE 5 - 2016

  V stredu 23.11.2016 čaká našich piatakov Testovanie 5 - 2016.

  Žiaci musia prísť do školy  15 minút pred začiatkom testovania, teda 7.45

  Testované predmety: SJL a MAT

  Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero

  Zakázané pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Harmonogram Testovania 5-2016:

  8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

  8.10 – 8.20 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 h: administrácia testu MAT

  9.20 – 9.25 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

  9.25 – 9.45 h: prestávka(rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

  9.45 - 9.55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

  9.55 – 10.05 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 h: administrácia testu SJL

  11.05 – 11.10 h: zozbieranie OH a testov

  Všetkým piatakom prajeme veľa šťastia :-)

 • Nový školský časopis

  Naši školskí redaktori sa rozlúčili so starým Pramienkom a vytvorili nový školský časopis, ktorý má názov HRIČO. Dúfame, že sa vám bude páčiť a že si ho obľúbite. Hrico_I..pdf

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 9.11.2016 (streda) sa v našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých rodičov pozrieť si svoje ratolesti pri výchovno - vzdelávacom procese. Ste srdečne vítaní.

 • Riaditeľské voľno

  Na deň 16.9.2016 (piatok) udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno. Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 o materskej škole bude v tento deň prerušená i prevádzka materskej školy a školskej jedálne.Vyučovanie sa opäť začína v pondelok 19.9.2016.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Milí žiaci, učitelia, rodičia !

  Opäť nám prázdniny ubehli ako voda a my sa o chvíľu stretneme v našej školičke. Dúfam, že ste si všetci poriadne oddýchli a načerpali nové sily. Želám Vám, aby bol školský rok 2016/2017 úspešný, aby sme všetci spolu prispeli k dobrej atmosfére v triedach, aby chvíle, ktoré strávime v škole boli pre nás všetkých chvíľami, na ktoré budeme dlho spomínať.

  Spolu s pani učiteľkami a novým pánom učiteľom sa na Vás všetkých tešíme už v pondelok 5. septembra 2016 o 9.00 hodine na slávnostnom otvorení nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Pramienok

  Ďalšie číslo nášho Pramenika si môžete prečítať tu : Pramienok_52016.pdf

 • Od septembra 2016 - pobočka ZUŠ aj u nás

  Vážení rodičia,

  v prípade záujmu z Vašej strany a dostatočného počtu prihlásených detí, sa od septembra 2016 otvorí v našej škole elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Lietavská Lúčka. Svoje deti môžete prihlásiť na odbory : výtvarný, tanečný, hudobný - spev, keyboard, flauta, gitara. Odbory sú spoplatnené za minimálny poplatok na polrok.
  V prípade Vášho záujmu, vyplňte priložené tlačivá - prihlášku a čestné prehlásenie, a odovzdajte ich do konca mája v našej základnej škole. Podľa počtu prihlásených žiakov Vám budú podané ďalšie inštrukcie. Bližšie informácie získate na tel.č. 0903 033 586.
  potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu : cestne_prehlasenie.pdfPrihlaska.pdf

   

 • PRAMIENOK - ďalšie číslo

  Vážení čitatelia nášho Pramienka, ďalšie číslo nájdete tu : Pramienok_42016.pdf 

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 9. apríla 2016 ( sobota ) od 9.00 hod. do 13. 00 hod. v priestoroch Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove. Na zápis treba priniesť vyplnený dotazník, ktorý si rodič vyzdvihne v príslušnej materskej škole, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Ďalšie číslo nášho Pramienka !

  Opäť sme sa činili a pripravili si pre Vás ďalšie číslo nášho školského časopisu Pramienok. Nájdete ho tu : Pramienok_2015-2016.pdf

 • Pramienok

  Ďalšie číslo nášho Pramienka máme tu : Pramienok_2(2).pdf

 • VIANOCE V ŠKOLE

  Milí rodičia, dedkovia, babičky, susedia aj kamaráti !
  Pozývame Vás na podujatie Vianoce v škole, dňa 13. decembra 2015 (nedeľa), v telocvični našej školy.
  O 14.00 hod. Vás privítame na vianočnom trhu, kde si môžete zakúpiť naše ručné výrobky a ozdoby. 
  O 14.30 hod. Vás zasa odmeníme kultúrnym programom. Uvidíte tance, spevy, básničky...veru, máte sa na čo tešiť.
  Vianočnú atmosféru doladí živý vianočný stromček a chutný punč, ktorý nám pripravia naši rodičia.
  Tešíme sa na Vás !

   

   

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera nájdete tu :
   Vyhodnotenie_zberu___papiera_2.doc

  p.uč. Holičová

 • PRAMIENOK

  Vážení čitatelia nášho školského časopisu,

  naše ďalšie číslo nájdete tu : Pramienok_1(1).pdf

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle zákona 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní v znení neskroších noviel a doplnkov udeľujem žiakom ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove riaditeľské voľno dňa 16.11.2015 (pondelok).
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0911 572133, 0415572133
  ZŠ roč. 1. - 3. : 0911 557213
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria