Navigácia

 • Plenárne RZ a celoškolské konzultácie

  Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 9.5.2017 (utorok) sa uskutoční plenárne rodičovské združenie a po ňom celoškolské konzultácie. Konzultácie budú prebiehať v čase od 16,20 hod. do 17,30 hod.Využite možnosť dozvedieť sa informácie o prospechu a správaní vašich detí a tiež najaktuálnejšie novinky zo života našej školy.

 • Zápis detí do MŠ

  Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 24.4.2017 - 28.4.2017. Tlačivo žiadosti, ktoré si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, je potrebné odovzdať v uvedenom termíne zástupkyni pre MŠ. Žiadosť musí byť vypísaná a potvrdená detským lekárom.

 • Zápis detí do 1. ročníka

       Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční

  dňa 8. 4. 2017 / sobota / od 9.00 hod. do 13.00 hod.

  v priestoroch Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove.

  Na zápis treba priniesť vyplnený dotazník, ktorý si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

   

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 5.4. 2017 ( streda ) udeľujem žiakom 4. - 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania T9 - 2017 žiakov 9. ročníka, ktoré sa v tento deň uskutoční v hlavnej budove základnej školy.

  Mgr. Ivan Brezovský
  riaditeľ školy

 • ĎAKUJEME !!!

  Milí žiaci, rodičia, pritelia školy,

  určite ste si všimli, že sa nám konečne podarilo vymeniť okná na dvoch triedach v budove ročníkov 1. - 3. Za touto výmenou stojí partia rodičov, ktorí sú našej škole neustále nápomocní a s ktorými mám, ako riaditeľ, výbornú spoluprácu.
  Dovoľte mi, ešte raz i touto cestou, vysloviť veľké poďakovanie pani Eleonóre Ďurajkovej a celej rade rodičov za poskytnutie finančných prostriedkov. Poďakovanie patrí i samotnému realizátorovi výmeny - p. Kužmovi, ktorý nám naozaj slačil cenu na minimum.

  Výmenu okien uskutočníme počas letných prázdnin i v ostatných triedach či už z vlastných zdrojov a tiež z rozpočtu obce, kde boli poslancami OZ schválené finančné prostriedky na tento účel. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy
   

 • Nový HRIČO!

  Prečítajte si najnovšie číslo nášho školského časopisu Hrico_3.pdf

 • Matematický klokan

  Veľký deň pre všetkých, čo sa prihlásili na túto najväčšiu  medzinárodnú matematickú súťaž nastane 20. marca! Tento rok máme rekordný počet prihlásených žiakov. Ak sa chcete pripraviť, skúste si testy z minulého roku. Nachádzajú sa na stránke www.matematickyklokan.sk

 • Úspechy našich žiakov

  Máme za sebou obdobie školských aj okresných kôl predmetových olympiád a iných súťaží. V decembri bol v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka úspešný Jakub Marek (9. roč.). Úspešní boli aj Marek Zachar a Silvia Randíková (8. roč.) v okresnom kole Dejepisnej olympiády. V januári získala 3. miesto v obvodnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Ráchel Haluzová (6. roč.). Všetkým blahoželáme!

 • Všetkovedko našej školy je Dorotka Jurašíková

  Spolu s vysvedčením dostalo 17 žiakov, ktorí sa v decembri zúčastnili súťaže Všetkovedko, diplom Všetkovedkov učeň. Traja najlepší  sú Všetkovedkovia:  Adrián Bóna, Dorota Jurašíková z 3. triedy a Klaudia Elizabet Kevešová z 5. triedy.   Zároveň dostali aj malé darčeky. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími vyhrala Dorotka a môže hrdo nosiť titul Všetkovedko našej školy.

 • Úspechy v okresnom kole MO

  Veľmi nás potešil žiak 9. ročníka Števko Brežný, ktorý  získal 1. miesto (mal plný počet bodov). Postupuje do krajského kola. Blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu! Zo štyroch žiakov 5. ročníka, ktorí sa zúčastnili okresného kola, sú úspešní dvaja: Nina Sedliačková a Dávid Sládek. Blahoželáme! Ďakujeme pani učiteľke Nore Konečnej za prípravu žiakov na súťaž.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu havarijnej sitácie s vodou na budove ročníkov 1. - 3., udeľuje žiakom 1. - 3. ročníka riaditeľské voľno
  dňa 27. januára 2017 ( piatok ). Školský klub bude fungovať v priestoroch ŠKD od 6.15 hod. do 16.30 hod., 
  v doobedných hodinách aj pre deti, ktoré nenavštevujú ŠKD a rodičia k nim nemôžu počas dňa zabezpečiť dozor. 
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Nové číslo Hriča

  Prinášame vám nové číslo nášho školského časopisu.Hrico_2.pdf

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia, ľudia  milí, k 18. decembru sa chýli.Keď dochutí nám nedeľný obed, o 14.00 začne sa v škole Vianočný koncert.Deti budú spievať, hrať a tancovať, zo života sa radovať.O 13.00 otvorí sa brána školy, že by ste si na trhu ich výrobky zakúpiť mohli.Už tíško znejú zvonky, ozvala sa rolnička, šťastím a láskou naplňme si srdiečka.Buďme spolu a zastavme na chvíľu čas, najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

 • Cena ŽSK pre Pramienok

  30. novembra sa na Starej radnici v Žline konalo vyhodnotenie XVIII. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Pro Slavis 2016. Náš časopis Pramienok získal Cenu Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie prevzala Kristína Vršanská, ktorá pri výrobe súťažných čísel pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora. Úspech nás veľmi teší a dúfame, že aj náš nový školský časopis Hričo bude v budúcnosti úspešný.

 • Nový školský časopis

  Naši školskí redaktori sa rozlúčili so starým Pramienkom a vytvorili nový školský časopis, ktorý má názov HRIČO. Dúfame, že sa vám bude páčiť a že si ho obľúbite. Hrico_I..pdf

 • TESTOVANIE 5 - 2016

  V stredu 23.11.2016 čaká našich piatakov Testovanie 5 - 2016.

  Žiaci musia prísť do školy  15 minút pred začiatkom testovania, teda 7.45

  Testované predmety: SJL a MAT

  Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero

  Zakázané pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Harmonogram Testovania 5-2016:

  8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

  8.10 – 8.20 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 h: administrácia testu MAT

  9.20 – 9.25 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

  9.25 – 9.45 h: prestávka(rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

  9.45 - 9.55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

  9.55 – 10.05 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 h: administrácia testu SJL

  11.05 – 11.10 h: zozbieranie OH a testov

  Všetkým piatakom prajeme veľa šťastia :-)

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 9.11.2016 (streda) sa v našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých rodičov pozrieť si svoje ratolesti pri výchovno - vzdelávacom procese. Ste srdečne vítaní.

 • Zber papiera

  V dňoch 19. - 22. júna 2017 sa tradičný zber papiera. Zviazaný a odvážený papier (noviny, časopisy, knihy bez tvrdého obalu...) môžete nosiť od 14.00 do 17. 00 hod., prípadne aj ráno od 7.00 do 7.30. Kartón nezbierame.Kontajner bude pristavený na obvyklom mieste pred školskou jedálňou.

  p.uč. Cigániková

 • Milí žiaci, učitelia, rodičia !

  Opäť nám prázdniny ubehli ako voda a my sa o chvíľu stretneme v našej školičke. Dúfam, že ste si všetci poriadne oddýchli a načerpali nové sily. Želám Vám, aby bol školský rok 2016/2017 úspešný, aby sme všetci spolu prispeli k dobrej atmosfére v triedach, aby chvíle, ktoré strávime v škole boli pre nás všetkých chvíľami, na ktoré budeme dlho spomínať.

  Spolu s pani učiteľkami a novým pánom učiteľom sa na Vás všetkých tešíme už v pondelok 5. septembra 2016 o 9.00 hodine na slávnostnom otvorení nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Pramienok

  Ďalšie číslo nášho Pramenika si môžete prečítať tu : Pramienok_52016.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0911 572133, 0415572133
  ZŠ roč. 1. - 4. : 0911 557213
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria