Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Piatok 2. 12. 2022

Statistics

Počet návštev: 5656478

Školský rok 2022/2023

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorej oznamy od  školského roku 2022/2023 zverejňujeme na tejto webovej stránke.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil dňa 30.11.2022 prerušenie vyučovania a prevádzky Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove od 1.12.2022 - 7.12.2022 vrátane z dôvodu vysokého počtu výskytu respiračných ochorení u žiakov školy a u detí, ktoré navštevujú materskú školu.

  Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od štvrtka 8. 12. 2022.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu šetrenia energií a znižovania prevádzkových nákladov udeľujem na piatok 18. novembra 2022 (deň ktorý nasleduje po štátnom sviatku a deň pred víkendom) riaditeľské voľno všetkým žiakom našej školy.

  Riaditeľské voľno sa netýka detí materskej školy, MŠ bude v prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • V utorok, 15.11. 2022 od 16.00 hod - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov našej školy. Účasť rodičov je dôležitá z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5 ods. 2 písm.h) a rozhodnutia zriaďovateľa a vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 2 ods.6, materská škola nebude v prevádzke v dňoch 28.10.2022 (piatok) z dôvodu aktualizačného vzdelávania ped. zamestnancov MŠ a 31.10.2022 (pondelok).

  Materskú školu opäť otvoríme v stredu 2.11.2022

 • Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku :

 • Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

 • 15. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Účelové cvičenie pre 5. - 9. ročník sa uskutoční v piatok 16. 09. 2022 /1. - 5. vyučovacia hodina/. Je potrebné mať vhodnú obuv, oblečenie, pršiplášť, vodu, jedlo - špekáčik na opekanie. ÚC sa koná za každého počasia.

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. v budove ročníkov 4. - 9. Vaša účasť na združení je dôležitá. Po ňom sa uskutočnia celotriedne rodičovské schôdzky.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie, dňa 13. 9. 2022 o 16,15 hod. v Materskej škole v Dolnom Hričove v triede Mravčekov. Tešíme sa na vašu účasť !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria