Navigácia

 • Hasičský krúžok

 • Krabičky plné lásky

  Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzvy KRABIČKY PLNÉ LÁSKY. Aj vďaka Vám naši seniori zažijú o niečo krajšie vianočné sviatky.

 • Celoškolské konzultácie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v utorok 14. novembra 2023 od 16.00 - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2023/2024. Počas konzultácii máte možnosť stretnúť sa nielen s triednymi učiteľmi, ale aj ostatnými vyučujúcmi Vašich detí.
  Vaša účasť na konzultáciách je dôležitá.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom a žiakom školy a tiež materskej školy, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci Dolný Hričov, na ulici Školská, udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno na deň 15. 11. 2023 (streda). V tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí a materská škola. V deň prerušenia elektrickej energie nie je možné žiakom zabezpečiť vykurovanie priestorov, hygienické činnosti ani stravovanie. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Európsky deň jazykov - úspech v medzinárodnej súťaži

  Účasť v jazykových súťažiach sme v tomto školskom roku odštartovali úspešne.
  Koncom septembra bola vyhodnotená súťaž, ktorá spájala nielen jazyky, ale aj umelecké cítenie detí. Úlohou v súťaži bolo vytvoriť plagát k Európskemu dňu jazykov. Žiaci mali nájsť slovenského a zahraničného spisovateľa, ktorých niečo spája. Ich citáty uvádzali v pôvodnom jazyku a v angličtine.
  Ivana Ballyová z 9. ročníka spracovala tému takým spôsobom, ktorý verejnosť oslovil natoľko, že získala najviac hlasov. Veríme, že ste aj vy hlasovali a pomohli ku krásnemu úspechu našej školy. Víťazný plagát si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Zážitkové učenie

  Zážitkové učenie

  Je nepochopiteľné, že ľudia ničia prostredie, od ktorého závisí ich život.

       Vzťah s okolitým svetom je formovaný od detstva.  Zlá výchova vedie k zlému vzťahu k prírode, k jej ničeniu, zahlcovaniu odpadom, jej drancovaniu, trápeniu a zabíjaniu živých tvorov za účelom trofejí, či luxusných doplnkov, alebo len tak ...

  Niektorí sa s láskou k prírode a živým tvorom narodia, iným treba krásu živej prírody ukázať a zodpovedný vzťah  budovať.  Najlepšie je zážitkové učenie. Nie každý môže mať zvieratko doma, nie každý mu vie zabezpečiť potrebnú starostlivosť.  Preto navštevujeme zariadenia, kde obetaví ľudia zvieratká chovajú, ale sú aj takí, ktorí prinášajú zážitok priamo k nám. My sme vďaka ním mohli bližšie spoznať nádherné mimoriadne vzácne a ohrozené, medzinárodnými dohovormi  chránené vtáky, ktoré sú ohrozené odchytom, nelegálnym obchodovaním ale hlavne  ničením ich životného prostredia.

  Videli sme aj tieto druhy: Ara hyacintová, Ara arakanga, Ara vojenská, Ara zelenokrídla, Ara modro-žltá - ararauna, Ara harlekýn,  Kakadu havraní Kakadu alba, Kakadu žltochocholatý, Kakadu molucký, Zobákorožec bielochvostý. ..  Vtáky sú nielen nádherné, zaujímavé ale aj hravé, priateľské a prítulné.

                                      Zažili sme ornitoterapiu.

 • Prerušenie prevádzky v materskej škole

  Na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline bude v čase od 25. 10. 2023 (streda)  do 31.10.2023 (utorok) prerušená prevádzka v Materskej škole v Dolnom Hričove z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Materská škola bude opäť v prevádzke od 2. 11. 2023 (štvrtok).
  Rozhodnutie RÚVZ nájdete na tomto linku : Dokument-RUVZ.pdf

 • Hričovský Sparťan

  19. 10. 2023 sa na našej škole konala športová akcia Hričovský Sparťan. Súťažili sme v trojboji (bicyklovanie – 2 okruhy, prekážková dráha – preskoky, prevaľovanie, rúčkovanie, plazenie v blate) a v behu. Sparťanom sa stal Matúš Jurašík s rekordným časom 4 minúty. Súťažili najodvážnejší chlapci 2. stupňa, ale vyhrať mohol len jeden. Disciplíny boli náročné, ale všetko dopadlo dobre a všetci sme boli spokojní. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Poďakovanie starým rodičom

  Výtvarné práce si pozrite vo fotoalbume.

 • Dobrovoľníci na hrade

  29. 9. sa uskutočnila dobrovoľnícka aktivita zameraná na pomoc pri obnove Hričovského hradu. Akcie sa zúčastnilo 19 žiakov z 5. – 9. ročníka. V spolupráci s OZ Združenie priateľov Hričovského hradu a v rámci programu Angažovaná škola sa žiaci zapojili do archeologického prieskumu a do pomoci pri úprave okolia hradu (strihanie kríkov, prenášanie drobného stavebného materiálu). Teší nás ochota našich žiakov pomôcť pri záchrane našej vzácnej pamiatky. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že z dôvodu celodenného prerušenia dodávky elektrickej energie v obci Dolný Hričov udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno na deň 21. 9. 2023 ( štvrtok). V tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí a materská škola. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Plenárne a triedne rodičovské schôdzky

  Vážení rodičia,

  v utorok (19.9.2023) sa o 16.00 hod. v hlavnej budove školy uskutoční plenárna rodičovská schôdza a následne po nej budú prebiehať triedne rodičovské schôdzky. Žiadame Vás o aktívnu účasť.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2023/2024

  Vážení rodičia,

  ponuku mimoškolskej záujmovej činnosti, ktorú ponúka naša škola v šk. roku 2023/2024 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :

 • Ponuka MŠK Žilina

 • Nezabudnutí susedia

  V piatok 8. septembra sa žiaci 9. ročníka zapojili do akcie Nezabudnutí susedia. Ide o spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. O 10. hodine sa v mnohých mestách, obciach a školách na Slovensku konala táto spomienková tryzna s cieľom pripomenúť si obete holokaustu, ale aj tých, ktorí neostali ľahostajní a riskujúc vlastný život prispeli k záchrane svojich židovských spoluobčanov pred holokaustom. Po rozozvučaní sirény a doznení zvonov sme chvíľu zotrvali v tichu. Následne sme si online vypočuli príhovor preživšieho holokaustu pána Ladislava Werwarda, po ňom nasledoval krátky príhovor emeritného biskupa Róberta Bezáka a modlitba rabína Michaila Kapustina v aramejskom jazyku. Potom naši žiaci čítali mená sedemdesiatich obetí a sedemdesiatich záchrancov, pričom sa postupne rozhorelo sedem sviečok. Ďakujeme našim deviatakom za dôstojný priebeh podujatia. 

  Mgr. Rečková, Mgr. Kršková

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024

  Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  čoskoro sa otvoria brány našej školy a pomaly, pomaličky sa zaplnia lavice v triedach. Život v našej školičke sa opäť naplno rozbehne a ja osobne sa na tie dni už veľmi teším. Verím, že ste si všetci počas leta oddýchli a načerpali sily do ďalších spoločných školských dní.
  Chcem nám všetkým - pedagógom, rodičom i žiakom popriať veľa trpezlivosti, pevných nervov a plno elánu do nového školského roku 2023/2024.
  Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 9.00 hod. na školskom dvore pri hlavnej budove školy. Predtým o 8.00 hod. sa bude konať detská svätá omša v miestnom kostole.
  Osobitne chcem privítať všetkých našich nových žiakov a ubezpečiť ich, že sa v prvý deň dozvedia od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie.
  Tešíme sa na vás !
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Školský rok 2022/2023

 • Exkurzia ŽIDOVSKÁ ŽILINA 9. ročník

  Dňa 25. 5. 2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie s názvom Židovská Žilina. Na exkurzii si žiaci rozšírili vedomostí z dejín Židovskej náboženskej obce, ktorá pôsobila na území mesta Žilina.

  Trasa exkurzie: Ortodoxná synagóga, Múzeum,  Neologická synagóga, Židovská škola, Makabi, Starobinec, Obradná sieň, Pamätník holokaustu, Židovský cintorín, Vojenský cintorín 

   

   

 • Celoškolské konzultácie

  Vážení rodičia,

  vo štvrtok, 11.05.2023, sa v čase od 16.00 hod. - 17.30 hod. uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná !

 • Krajské kolo Biblickej olympiády

  V krajskom (diecéznom) kole Biblickej olympiády v Žiline našu školu úspešne reprezentovali Simona Kubáňová, Jozef Aurel Králik a Benjamín Koryťák zo 7. A. V konkurencii ostatných víťazov okresných (dekanátnych) kôl sa počtom získaných bodov stali úspešnými riešiteľmi. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria