Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

 Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov a pripravuje ich na ďaľšie štúdium a prax.

Základná škola  P.V. Rovnianka, v takej podobe ako je dnes, vznikla v roku 1953. Prvé náznaky vyučovania však pochádzajú už z roku 1853. Škola nesie čestný názov po hričovskom rodákovi Petrovi Víťazoslavovi Rovniankovi, slovenskom národovcovi, ktorý pôsobil v Amerike. Od 1.4.2002 je škola samostatným právnym subjektom a od 1. januára 2005 je jej súčasťou aj materská škola. Sídli v dvoch budovách.

V šk. roku 2022/2023 má škola 208 žiakov, chodia sem i deti z obcí Hričovské Podhradie, Paština Závada, Peklina a od 5. ročníka i deti z obce Horný Hričov. Škola má 11 tried a jej súčasťou je tiež školský klub detí a školská jedáleň. Riaditeľom školy je od roku 1998 Mgr. Ivan Brezovský. Jeho zástupkyňami sú RNDr. Alena Štolfová - pre ZŠ a Mgr. Martina Regiecová- pre MŠ.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria