Navigácia

Profil školy História školy

O škole

História školy

O začiatkoch výučby sa nezachovala v našej obci žiadna písomná správa. Podľa výpovedí najstarších občanov prvými učiteľmi boli ľudia bez akéhokoľvek pedagogického vzdelania, ktorí však vedeli čítať, písať a ovládali jednoduché počtové výkony.

Zvláštnej školskej budovy nebolo, vyučovalo sa v niektorej z chalúp v obci. Po vychodení štyroch zím, žiak obyčajne splnil svoju školskú povinnosť, naučil sa poznávať písmo, číslice, čítať v kalendári a v modlitebnej knižke. Školská dochádzka nebola povinná.

Prvá písomná zmienka o začiatku vyučovania v našej obci je z roku 1893. Vyučovalo sa v slovenskej reči, ale všetky záznamy zapisovali učitelia v maďarčine. V roku 1907 však bola výučba žiakov v materinskej reči odstránená. Nový spôsob vyučovania začal až po skončení 1. svetovej vojny, v roku 1918, kedy bola vytvorená ČSR.

V roku 1919 bol počet žiakov v obci 92 a vyučovalo sa opäť v starej drevenej chalupe. Žiakov začalo pribúdať najmä od roku 1927, kedy bola zavedená osemročná školská dochádzka.

Už od roku 1938 sa obec dožadovala zriadenia štátnej meštianky. Žiactva a tried pribúdalo a stále sa vyučovalo v provizórnych nevyhovujúcich priestoroch.

Tento stav pretrvával až do roku 1953, kedy sa osemročná škola presťahovala do novopostavenej budovy, v ktorej sídli dodnes. Oficiálny názov školy bol Osemročná stredná škola, táto vznikla zlúčením národnej školy v obci s neúplnou strednou školou. Funkciou riaditeľa bol poverený Ján Malíček.

Na škole bolo zriadených VI. oddelení nasledovne:

I. oddelenie tvoril 1. ročník, II. oddelenie 2. a 4. ročník, III. oddelenie 3.a 5. ročník, IV. oddelenie 6. ročník, V. oddelenie 7. ročník a VI. oddelenie tvoril 8. ročník.

V októbri 1953 bola otvorená školská jedáleň.

V školskom roku 1954/55 bola v obci zriadená materská škola.

25. – 26. júla 1960 obec postihla povodeň, ktorá neobišla ani školu a v pivničných priestoroch bolo viac ako 2 metre vody.

Vyučovanie na škole prebiehalo v 2 smenách, kedy na 1. smenu chodili žiaci 5.A., 6. – 9. roč. a na 2. smenu žiaci 5.B. a 1. – 4. roč. Dvojsmenná prevádzka trvala až do roku 1989. Počas šk. roku 1961/21 bola uzákonená 9-ročná školská dochádzka.

Listovaním zažltnutých stránok kroniky školy si uvedomíme, že história našej školy je vlastne históriou činov a mien ľudí, ktorí v menšej či väčšej miere zasvätili svoj život vzdelávaniu mladej generácie.

Pán Ján Malíček, už spomínaný prvý pán riaditeľ pôsobil na škole v rokoch 1953 – 1960. Vo funkcii ho vystriedal Viktor Kohút v roku 1956, ktorý pôsobil na škole až do roku 1959. Najdlhšie pôsobila vo funkcii riaditeľky školy pani Mária Hollá a to v čase 1959 až do roku 1989. Treba spomenúť i dlhoročné pôsobenie učiteľov Pavla Midulu a Eleny Midulovej, ktorá učila na našej škole až do roku 1980. Pani Máriu Hollú vystriedala vo funkcii riaditeľa pani Vilma Gjablová a to do roku 1991. Riaditeľom školy v rokoch 1991 – 1992 bol pán Igor Homola. Tri roky, do roku 1995 bola riaditeľkou školy pani Marta Vydrová a po nej do júla 1998 pán Ľubomír Kovačech.

Po ňom do funkcie riaditeľa školy nastúpil Mgr. Ivan Brezovský, ktorý v nej zotrváva dodnes.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria