Navigácia

 • Darujte nám 2% z vašich daní

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  i v tomto roku sa uchádzame o vaše 2 % z daní, ktoré budú použité na skvalinenie výchovno - vzdelávacieho procesu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteliek vašich detí alebo priamo tu na našej stránke nájdete presný postup v ľavom menu v sekcii 2% dane.  ĎAKUJEME !

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik v Ski Ráztoky Horná Mariková absolvovali naši siedmaci a ôsmaci v krásnom prostredí, na zdravovm vzduchu. Výcvik prebiehal na parádne upravenej zjazdovke a s výborným jedlom. Deti boli poslušné, všetky sa naučili lyžovať a tí, ktorí to už vedeli, sa zdokonalili. Tohtoročný LV hodnotíme veľmi dobre.

 • Naši žiaci úspešní v Dejepisnej olympiáde

  V okresnom kole Dejepisnej olympiády bol úspešným riešiteľom Adrián Bóna (9. roč.) a Benjamín Koryťák (7. A) z II. miesta postúpil do krajského kola. Blahoželáme a Benjamínovi držíme palce v ďalšom kole!

 • Úspech v recitačnej súťaži!

  V okresnom kole umeleckého prednesu povestí ŠALIANSKY MAŤKO naša žiačka Ivetka Papánková (7.B) obsadila krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!  

 • Projekt ŠAFRAN

  V piatok 27. 1. 2023  sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Naša škola sa už po druhýkrát zapojila do Projektu Šafran. Cieľom projektu je, aby sme nezabudli na holokaust a dozvedeli sa viac o tejto téme. Žiačky 9. ročníka preto ešte v jeseni zasadili šafrany na pamiatku detí, ktoré boli zabité počas holokaustu. Kvety šafranu pripomínajú Dávidove hviezdy, ktorými boli židia označovaní. Žiakom bolo pripomenuté, že je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali rozdiely medzi ľuďmi a aby sme hovorili o nespravodlivosti, ktorú aj dnes vidíme medzi nami. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v galérii.

                                                                                                                 Vanesa Žoldáková, 9. roč.

 • KARNEVAL v novom šate

  Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  z dôvodu zrušenia polročných prázdnin sme sa i tak rozhodli ponechať žiakom našej školy jeden deň bez vyučovania. V tomto školskom roku to bude piatok 3. február. Žiaci dostanú polročné výpisy klasifikácie a od druhej vyučovacej hodiny bude v telocvični školy prebiehať školský karneval. Spoločne sme sa rozhodli vyskúšať iný model ako po iné roky a teda karneval sa uskutoční počas vyučovania. Každý žiak dostane ovocný džúsik a hot-dog. Masky budeme odmeňovať tak ako po minulé roky. 

  Touto cestou sa chcem ospravedlniť členom rady rodičov, ktorí boli ochotní pomôcť pri organizácii karnevalu a príprave hot-dogov, že tento nový model karnevalu bol dohodnutý až na zasadnutí pedagogickej rady v piatok 27.1.2022 a teda až po zasadnutí rady rodičov. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Odovzdávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že žiakom našej školy budú výpisy hodnotenia klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2022/2023 odovzdané v piatok 3. februára 2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • KOMPARO 8. ročník

 • Celoškolské konzultácie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že v utorok 17. 1. 2023 od 15,30 - 17,30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná z dôvodu blížiaceho sa hodnotenia žiakov k 1. polroku šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovsky, riaditel skoly

 • Školský ples

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  po zvážení rôznych okolností a faktorov, ktoré ovlyvňujú život v našej škole vám oznamujeme, že Školský ples sa vo februári 2023 v našej škole konať nebude.

  Prípadný náhradný termín vám včas oznámime.

  Ďakujem za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Strava od 1. 1. 2023 - oznam ŠJ

  Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ SR schválilo nové finančné pásma resp. ich navýšenie na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania z dôvodu neustáleho narastania cien energií a surovín potrebných na výrobu jedál.

  Naša škola zostáva v 2. finančnom pásme tak ako doteraz s navýšením podľa aktualizácie finančných pásiem od 1. 1. 2023 nasledovne :

  Materská škola - stravná jednotka : 2,10 €/deň
  Žiaci 1. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,70 €/deň
  Žiaci 2. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,90 €/deň

  Bližšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne p. Ingrid Hricová na tel.č. 041/5572177.

   

   

   

   

 • Riaditeľské voľno

       Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov a nákladov na energie a taktiež z dôvodu čerpania náhradného voľna z vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancov školy udeľujem riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 22. 12. 2022 (štvrtok). Od piatka 23.12.2022 do nedele 08.01.2022 majú žiaci Vianočné prázdniny.
  Vyučovanie začína v pondelok 09.01.2022.

 • Rozhodnutie RÚVZ - dôležité !

  Vážení rodičia,

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil dňa 30.11.2022  prerušenie vyučovania a prevádzky Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove od 1.12.2022 - 7.12.2022 vrátane z dôvodu vysokého počtu výskytu respiračných ochorení u žiakov školy a u detí, ktoré navštevujú materskú školu.

  Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od štvrtka 8. 12. 2022.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :


 • Celoškolské konzultácie pre rodičov

  V utorok, 15.11. 2022 od 16.00 hod - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov našej školy. Účasť rodičov je dôležitá z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov detí z materskej školy

  Vážení rodičia,

       v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5 ods. 2 písm.h) a rozhodnutia zriaďovateľa a vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 2 ods.6, materská škola nebude v prevádzke v dňoch 28.10.2022 (piatok) z dôvodu aktualizačného vzdelávania ped. zamestnancov MŠ a 31.10.2022 (pondelok).

  Materskú školu opäť otvoríme v stredu 2.11.2022

   

 • Všeobecná športovo-pohybová príprava - oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením  Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku : 

 • Záujmová činnosť na šk. rok 2022/2023

  Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Účelové cvičenie pre 5. - 9. ročník sa uskutoční v piatok 16. 09. 2022 /1. - 5. vyučovacia hodina/. Je potrebné mať vhodnú obuv, oblečenie, pršiplášť, vodu, jedlo - špekáčik na opekanie. ÚC sa koná za každého počasia. 

 • Plenárne rodičovské združenie a celotriedne schôdzky

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. v budove ročníkov 4. - 9. Vaša účasť na združení je dôležitá. Po ňom sa uskutočnia celotriedne rodičovské schôdzky. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičovské združenie v materskej škole !

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie, dňa 13. 9. 2022 o 16,15 hod. v Materskej škole v Dolnom Hričove v triede Mravčekov. Tešíme sa na vašu účasť !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria