Navigácia

 • Všeobecná športovo-pohybová príprava - oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením  Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku : 

 • Záujmová činnosť na šk. rok 2022/2023

  Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Účelové cvičenie pre 5. - 9. ročník sa uskutoční v piatok 16. 09. 2022 /1. - 5. vyučovacia hodina/. Je potrebné mať vhodnú obuv, oblečenie, pršiplášť, vodu, jedlo - špekáčik na opekanie. ÚC sa koná za každého počasia. 

 • Plenárne rodičovské združenie a celotriedne schôdzky

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. v budove ročníkov 4. - 9. Vaša účasť na združení je dôležitá. Po ňom sa uskutočnia celotriedne rodičovské schôdzky. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičovské združenie v materskej škole !

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie, dňa 13. 9. 2022 o 16,15 hod. v Materskej škole v Dolnom Hričove v triede Mravčekov. Tešíme sa na vašu účasť !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 • Súkromná základná umelecká škola - pobočka u nás

  Súkromná základná umelecká škola  ANIMA LIBERA, Skalka 34, Lietavská Lúčka otvára na pobočke v ZŠ Dolný Hričov v školskom roku 2022/2023 nasledovné odbory :
  Hudobný odbor
  -
  hra na klavíri
  - hra na zobcovej flaute
  - hra na gitare
  - spev
  Výtvarný odbor

  Svoje deti môžete prihlásiť do 13. 9. 2022 na adrese :  www.szus.animalibera.sk

  Viac info poskytne Mgr. art. Michal Besuch, č.tel. 0905 394 333

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy k začiatku šk. roka

  Milí rodičia,

  od školského roku 2022/2023 budeme zverejňovať všetky oznamy, ktoré sa budú týkať našej materskej školy na tejto webovej stránke. Všetky oznamy, tlačivá, dokumenty, fotografie budeme pridávať postupne a preto vás prosíme o trpezlivosť. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok píšte na mailové adresy msdhricov@azet.sk, zsdhricov@azet.sk alebo priamo na tejto stránke v sekcii Napíšte nám..

  Zatiaľ najdôležitejší oznam pre rodičov nových detí  ( vy ostatní to už poznáte z predchádzajúcich školských rokov ) :

  v prvý školský deň, v pondelok 5. 9. 2022,  a samozrejme i všetky ostatné dni treba dieťa priviesť do MŠ do 8.00 hod. Vášmu dieťaťku zatiaľ stačia prezuvky. Je potrebné odovzdať vypísané Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré však dostanete k vypísaniu pri vstupe do materskej školy. Samozrjeme ho nájdete  aj na stránke školy, kde si ho môžete vytlačiť. Nové detičky sa budú v škôlke postupne adaptovať a preto tu prvé dni strávia max. 2 hodiny. Všetky potrebné informácie vám podá pani učiteľka pri preberaní vášho dieťaťa. Už sa všetci veľmi tešíme !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

 • Dôležité !!! Tlačivo o bezpríznakovosti

  Vážení rodičia,
  v zmysle nariadenia ministra školstva s účinnosťou od 1. 9. 2022, musí žiak predložiť pri prvom nástupe do školy vypísané tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Uvedené tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove základnej školy v dňoch 31. 8. 2022 a 2. 9. 2022 od 9.00 - 15.00 hod. alebo si ho môžete vytlačiť z tohto linku :

   

 • Informácie k zahájeniu školského roku 2022/2023

  Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  prázdniny ubehli ako voda a opäť nadišiel čas stretnúť sa v našej milej školičke. Verím, že ste všetci načerpali mnoho síl a ste tak pripravení začať nový školský rok. Ja osobne sa už veľmi teším a preto Vám chcem touto cestou oznámiť pár dôležitých informácií.

  Slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 začína v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 hod. v budove ročníkov 5. -9. V novom školskom roku budú túto budovu navštevovať aj žiaci 4. ročníka. Pred začiatkom sa bude konať žiacka svätá omša, ktorej sa môžu naši žiaci zúčastniť o 8.00 hod. v kostole sv. Michala v Dolnom Hričove. Pán farár vás všetkých srdečne pozýva.  Po zahájení školského roka pôjdu žiaci so svojimi pani učiteľkami do tried, kde dostanú ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Do tried pôjdu aj prváčikovia, výnimočne so svojimi rodičmi. V tento deň nemajú žiaci obed a nie je otvorený ani školský klub detí. Od utorka sa už varí aj pre žiakov školy a tiež funguje školský klub. Celý týždeň budú mať naši noví prváčikovia 3 hodiny vyučovania, necháme im trochu času na adaptáciu v škole, a žiaci 2. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Ročníky 3. - 9. sa učia podľa rozvrhu. Všetky ostatné informácie vám poskytnú triedni učitelia. Tešíme sa na vás !

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Školský rok 2021/2022

 • "Strava zadarmo" - dôležité zhrnutie!

  Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Naša spolupráca so ZPHH

  Naša škola sa môže pochváliť výbornou spoluprácou so Združením Hričovského hradu. Žiaci 9. ročníka sa zapojili do prác v mýtnici. Z priestorov povynášali časti kamennej dlažby a ukladali ich do pivnice. Za tri hodiny vykonali neuveriteľné množstvo práce, čo ocenil najmä predseda združenia Jozef Mihálik. Taktiež poďakoval za práce na hričovskom hrade, ktoré vykonali žiaci našej školy a vyzdvihol ich záujem o históriu hradu. S pani učiteľkou Rečkovou majú veľké plány na spoluprácu i do budúcnosti. Sme veľmi radi, že našich žiakov história nielen hradu, ale celej našej obce, veľmi zaujíma a sú ochotní priložiť ruku k dielu na obnovu našich pamiatok. Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • Naša škola opäť úspešná !

  Žiaci Barbora Janáková zo 7. ročníka a Benjamín Koryťák zo 6. triedy získali krásne 2. miesto v regionálnej vedomostnej súžťaži Žilina - moje mesto. Blahoželáme !

 • Koncoročné fotografovanie tried bude v piatok 24.6.2022 od 10.00 hod.

 • Výlet 7. ročníka

  Výlet 7 – TATRY

  Pricestovali sme zo Žiliny  rýchlikom,

  do penziónu sme šľapali rýchlym krokom.

  Zo Štrby do Starého Smokovca

  cesty  novou zubačkou nebolo ,,konca“.

  Túra na Hrebienok bola dlhá,

  neverili sme, že lanovku ťahá šnúra.

  Výhľady, vodopády, Rainerova chatka

  pre nás úplná pohodička.

  S časovou rezervou k vlaku

  privrzlo medzi dverami Katku.

  S láskou, vervou a horalkou

  šťastne sme zvládli TATRY s našou triednou Silvinkou.

  Ďakujeme

 • Zisťovanie záujmu o antigénové testovanie

  Vážení rodičia, v zmysle pokynov MŠ SR Vás žiadame o potvrdenie Vášho záujmu (okrem žiakov 9. ročníka) o antigénové testy pre žiakov na našej edupage stránke pre budúci školský rok. Testy bude potrebné vykonať v septembri pred začiatkom nástupu žiakov do školy a tiež v prípade výskytu ochorenia Covid 19. Sú distribuované zadarmo. Z dôvodu opravy zostavy prosíme o opätovné potvrdenie záujmu i u rodičov, ktorí už hlasovali včera (2.6.2022). Hlasovanie je platné od 3.6.2022 do 6.6.2022. Výsledky hlasovania budeme spracovávať v utorok 7.6.2022. Následne budeme ku koncu mesiaca testy distribuovať rodičom, ktorí potvrdili záujem. Rodičia, ktorí svoj záujem nepotvrdia, nebudú mať na testy nárok.  Ďakujeme za pochopenie.

 • Víťazstvo v celoslovenskom kole

  Nina Chládeková (9. A) zvíťazila v celoslovenskom finále jazykovo-výtvarnej súťaže Môj slovník z reality, v kategórii nemecký jazyk - slovenský jazyk. Blahoželáme!

 • REGIONÁLNE EXKURZIE

  Siedmaci absolvovali prehliadku mesta Žilina so zameraním na jeho hostóriu. Navštívili Burianovu vežu a Rosenfeldov palác, kde bola výstava s názvom História bábkového divadla. Exkurzia žiakov 9. ročníka bola zameraná na židovské pamiatky. Sprievodkyňa nás previedla mestom, navštívili sme ortodoxnú synagógu, neologickú synagógu a Pamätnú izbu Vrbu a Wetzlera - slovenských židov, ktorým sa podarilo utiecť z Osvienčimu a podať správu o hrôzach koncentračného tábora. Po dvoch rokoch sa nám opäť podarilo zrealizovať Stredoveký deň - šiestaci si najskôr pozreli prezentáciu o živote na hradoch, ktorú si pre nich pripravil pán Mihálik zo Združenia priateľov Hričovského hradu. Potom sa presunuli na hrad, kde odstraňovali náletovú vegetáciu, vyčistili ohnisko a priestor pri altánku, vyniesli 300 kg piesku a nanosili množstvo kameňov. Fotografie si pozrite vo fotoalbume.

 • ZBER PAPIERA

  Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom i priateľom školy, že od 30.5.2022 - 2.6.2022 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Kontajner je pristavený na ulici pred budovou ročníkov 1. - 4. Vždy v čase od 14.00 - 18.00 hod. bude pri kontajneri služba, ktorá bude papier preberať.  Zbierajú sa previazané odvážené časopisy, noviny, kancelárske papiere a knihy bez tvrdých obalov. Nezbierajú sa kartóny.

 • Deň detí

  Dňa 1. júna 2022 sa v našej škole uskutoční oslava Dňa detí, od 9.00 - 12. 00 hod.  Oslava bude prebiehať súťažnou formou, kde žiaci budú zbierať pečiatky na rôznych súťažných stanovištiach a tieto si potom vymenia za vecné ceny a darčeky vo výmennom obchodíku. Pripravené sú pre nich sladké balíčky a hot-dogy.

  Naše poďakovanie patrí rade rodičov, p. Michalovi Šutákovi a obci Dolný Hričov za sponzorskú pomoc pri materiálnom zabezpečení celého podujatia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria