Navigácia

 • Na dištančnom vyučovaní aj žiaci 5. ročníka - karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 5. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 5. ročníka v čase od
  11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 9. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 9.B. triede našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 9.B. triedy a chlapcom 9.A. triedy v čase od 11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. Na základe tohto rozhodnutia riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský nariaďuje dištančné vzdelávanie aj dievčatám 9.A. triedy, ktoré však nemusia dodržiavať karanténne opatrenie.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozornenie na výskyt vší !

  Vážení rodičia,

  v našej škole sa vyskytli prípady pedikulózy (výskyt vší). Preto Vás dôrazne žiadame  o kontrolu vašich detí. Pri nájdení vší alebo hníd je potrebné nechať žiaka v domácej izolácii až do úplného zlikvidovania pedikulózy.

 • Upozornenie pre žiakov 6. ročníka !

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 6. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 27. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • Upozornenie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka!

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 20. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 6. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 6. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 6. ročníka v čase od 17.09.2021 do 24.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • SAMOTESTY na Covid - 19

  Vážení rodičia,

  Okresným úradom v Žiline nám boli dodané SAMOTESTY na testovanie žiakov na ochorenie Covid - 19 v domácom prostredí. Každý žiak dostane 5 ks. Testy budú vydané len zákonným zástupcom po dohode s triednym učiteľom na základe preberacieho protokolu. 
  ŽIadame vás, aby ste na základe doporučenia ministerstva školstva deti testovali prevažne v pondelok a vo štvrtok, prípadne v čase podozrenia na ochorenie Covid-19 a informáciu o testovaní poskytli triednemu učiteľovi i v prípade negatívneho výsledku. Je to z dôvodu povinnosti školy nahlasovať informácie o samotestovaní na ministerstvo školstva.

  Návod na vykonanie samotestu v domácom prostredí nájdete na tomto linku : 

   

 • Nariadená karanténa - dôležité !!!

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 1. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 1. a 2. ročníka v čase od 06.09.2021 do 17.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Prehľad aktuálnych opatrení k školskému roku 2021/2022 - dôležité informácie !

  Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva vydalo manuál k 1.9.2021, ktorý je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia. Nájdete ho na tomto odkaze : www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  My sme si pre vás pripravili súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú záväzné aj pre zákonného zástupcu. Preto vás žiadame , aby ste im venovali náležitú pozornosť.

  Všetky tieto infomácie nájdete tu :

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, žiaci

  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. na školskom dvore pred hlavnou budovou školy (budova ročníkov 5. - 9.). V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich tried. Upozorňujeme rodičov, že do budovy školy budú mať prístup len rodičia prvákov s vypísaným tlačivom "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • "Strava zadarmo" - dôležité zhrnutie!

  Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Dôležitý oznam pre rodičov predškolákov !!!

  Vážení rodičia,

  vaše dieťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy, má i od septembra 2021 nárok na "stravu zadarmo" až do doby dovŕšenia 6. rokov veku. Aby obec mohla o dotáciu na stravu požiadať, je potrebné, aby ste najneskôr do 9. 8. 2021 (pondelok) doručili na Obecný úrad v Dolnom Hričove p. Sládkovej vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia. Tlačivo nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá, prípadne si ho môžte vyzdvihnúť a zároveň vypísať u p. Sládkovej na obecnom úrade. Bez doručeného Čestného vyhlásenia nebude možné vášmu dieťaťu poskytnúť dotáciu na stravu a stravu teda budete hradiť v plnej výške.

  Zároveň vás upozorňujeme, že dotácia na stravu bude týmto deťom poskytnutá len do 31. 12. 2021.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka

  Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 30. 6. 2021 o 9. 00 hod. pred hlavnou budovou školy.

  Verím, že sa už všetci tešíte na prázdniny a preto vám želám veľa dobrodružstiev, oddychu, šťastia a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riadoiteľ školy

 • Jazykový kvet 2021 - opäť prvé miesta v celoslovenskom kole

  Žiaci našej školy boli aj tento školský rok úspešný v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet.

  Celoslovenské kolo prinieslo:

  1.miesto, Adrián Bóna v kategórii Stand-up v anglickom jazyku;

  1.miesto, Zuzka Malkusová v prednese vo francúzskom jazyku;

  3.miesto, Emma Bónová v prednese poézie v anglickom jazyku. 

 • Dve 3. miesta v okresnom kole HK!

  Naše žiačky Jana Marčišová (6. roč.) a Vanesa Žoldáková (7. B) boli úspešné v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obidve skončili na 3. mieste - Janka v II. kategórii poézie a Vaneska v III. kategórii prózy. Srdečne blahoželáme!

 • UPOZORNENIE !

  Dôrazne upozorňujeme rodičov žiakov, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie, že žiaci musia byť doma v domácej izolácii a nie sa zdržiavať na verejných pristranstvách v obci.

  Za porušenie karantény Vám hrozí pokuta za všeobecné ohrozovanie zdravia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno dňa 9.6.2021 (streda).
  V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Deň detí

  Vzhľadom na karenténne opatrenia, oslava Dňa detí sa uskutoční 1. 6. 2021 v rámci tried, žiaci sa nebudú učiť a vyučovanie bude skrátené o jednu hodinu na 1. i 2. stupni. Touto cestou ďakujeme rade rodičov za balíčky pre našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Nariadené karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,
  z dôvodu potvrdeného výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u niektorých žiakov, nám bolo Reginálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline nariadené karanténne opatrenie pre žiakov 1. a 5. ročníka, dotknutým žiakom ŠKD a dotknutým zamestnancom ZŠ.
  Uvedené karanténne opatrenie platí od 26.5.2021 do 8.6.2021 (vrátane). V 1. a 5. ročníku bude prebiehať dištančné vzdelávanie ľahšou formou.
  Upozorňujeme vás, že žiaci musia byť doma v karanténe !

  Úplné znenie rozhodnutia RÚVZ nájdete tu : Rozhodnutie.pdf
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičia pozor ! Žiaci budú mať skrátené vyučovanie !

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v  dňoch 24.5.2021 - 26.5.2021 bude v našej škole skrátené vyučovanie. Žiaci sa budú učiť len prvé štyri vyučovacie hodiny. Namiesto vareného obeda im bude poskytnutá suchá strava formou obedového balíčka.
  Školský klub detí v tieto dni nebude v prevádzke.
  Vyučovanie bude opäť normálne prebiehať od štvrtka 27.5.2021.

  Pozor ! Materskej školy sa toto obmedzenie netýka, bude v riadnej prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria