Navigácia

 • Zbierka pre Ukrajinu

  Sme hrdí, že i naša obec sa zapojila do pomoci Ukrajine. Nemôže chýbať ani naša škola a preto vás prosíme - rodičia, priatelia školy - pridajte sa k nám. Bližšie info nájdete v priloženom plagáte.

 • Aj 7. rocnik v karanténe!

  Z dôvodu ochorenia na Covid 19 u žiačky 7. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 7. ročnika od štvrtka 24.2.2022 do pondelka 28.2.2022 vrátane. Žiaci majú dištančnú výučbu.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény u detí.

 • 5. ročník opäť v karanténe !

  Z dôvodu ochorenia na covid 19 žiačky 5. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie žiakom 5. ročníka v čase od soboty 19. 2. 2022 do stredy 23. 2. 2022 vrátane. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény.

 • Darujte nám 2% z vašich daní

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  i v tomto roku sa uchádzame o vaše 2 % z daní, ktoré budú použité na skvalinenie výchovno - vzdelávacieho procesu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteliek vašich detí alebo priamo tu na našej stránke nájdete presný postup v ľavom menu v sekcii 2% dane.  ĎAKUJEME !

 • Dôležité ! Dištančné vzdelávanie pre žiakov 8. ročníka od štvrtka 17. 2. 2022 pred lyžiarskym výcvikom

  Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia na Covid 19 u žiakov 8.A. a 8.B. triedy rozhodol riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský o dištančnom vzdelávaní v dňoch 17. 2. 2022 štvrtok a 18. 2. 2022 piatok v týchto dvoch triedach. Opatrenie bolo nutné urobiť aj z dôvodu nástupu žiakov na lyžiarsky výcvik od pondelka 21. 2. 2022. V tieto dva dni sa učia dištančne všetci žiaci 8. ročníka, aj tí, ktorí majú výnimku z karantény. 

 • Naši žiaci opäť úspešní v súťažiach

  Opäť sa potvrdilo, že našej škole patrí popredné miesto v rebríčku úspešnosti v súťažiach. Tentokrát hneď v štyroch olympiádach. Michaela Kortišová z 5. ročníka získala 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády (miesto bolo delené medzi 8 účastníkov). V Olympiáde v anglickom jazyku získal náš žiak Jozef Aurel Králik zo 6. ročníka 1. miesto a postúpil do krajského kola, úspešným riešiteľom bol tiež Michal Vidra z 9.A. V okresnom kole Dejepisnej olympiády obsadila Barbora Jánáková zo 7. triedy 2. miesto a postúpila do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi boli i Benjamín Koryťák zo 6. ročníka - získal 4. miesto a Filip Rašovec zo 6. ročníka, ktorý získal 6. miesto. Ďalší úspech sme zaznamenali v Biologickej olympiáde, kde máme úspešného riešiteľa Jakuba Dobroňa z 9.B. triedy. Všetkým gratulujeme!!!

 • 8.B. trieda v karanténe !

  Na základe výskytu ochorenia na covid 19 u žiačky 8.B. triedy nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 8.B. triedy a to v čase od 12. 2. 2022 sobota do 16. 2. 2022 streda (vrátane). Žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie, v škole zostávajú žiaci, ktorí majú výnimku z karantény.

  Žiadame rodičov o dohľad nad karanténou svojich detí.

 • MŠ v karanténe - trieda menších detí !

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bolo nariadené karanténne opatrenie pre triedu mladších detí materskej školy a to v čase od 5. 2. 2022 sobota do 9. 2  2022 streda (vrátane).

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény u svojich detí.

 • 3. ročník a štvrtáci z ŠKD v karanténe !

  Z dôvodu výskytu ochorenia na covid 19 u žiaka 3. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 3. ročníka a  žiakov 4. ročníka, ktorí spolu s tretiakmi navštevujú ŠKD a to v čase od 12. 2. 2022 sobota do stredy 16. 2. 2022(vrátane). Žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény !

 • 5. ročník od 4. 2. 2022 opäť v karanténe !

  Z dôvodu opätovného výskytu ochorenia na Covid 19 u žiaka 5. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline žiakom 5. ročníka karanténne opatrenie a to od 4. 2. 2022 piatok do 8. 2. 2022 utorok (vrátane). Žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

  Žiadame o ridičov o dôsledné dodržiavanie karantény u detí.

 • 1. a 2. ročník v karanténe !

  Z dôvodu ďalšieho výskytu ochorenia na Covid 19 u žiačky 2. ročníka nariadil RÚVZ v Žiline karanténne opatrenie žiakom 1. a 2. ročníka  v čase od 3. 2. 2022 štvrtok do 7. 2. 2022 pondelok (vrátane). Žiaci majú dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov, aby dohliadli na riadne dodržiavanie karantény u svojich detí.

 • Karanténa už aj v MŠ - v triede predškolákov

  Z dôvodu ochorenia na covid 19 nariadil RÚVZ Žilina karanténne opatrenie triede starších detí (predškolákov) MŠ a to v čase od 2. 2. 2022 do 6. 2. 2022 (vrátane). Trieda mladších detí pokračuje v prezenčnej návšteve MŠ a to aj v piatok počas školských prázdnin.

 • 9.A. opäť v karanténe !

  Z dôvodu ochorenia žiačky na covid 19 nariadil RÚVZ Žilina karanténne opatrenie pre žiakov 9. A. triedy a to v čase od 2. 2. 2022 streda -  6. 2 . 2022 nedeľa (vrátane). Žiaci sa budú vzdelávať dištančne, v škole zostávajú žiaci, ktorí majú výnimku z karantény ( očkovaní, prekonaní).

  Žiadame rodičov, aby dohliadli na dôsledné dodržiavanie karantény svojich detí.

 • Súťaž Lupienok 2022

  Žiaci 5. ročníka sa na hodinách anglického jazyka rozhodli zapojiť do súťaže Lupienok 2022.

  Ich úlohou bolo   nájsť lupienky z 3 kvetov alebo lístky z 3 stromov a vytvoriť z nich herbár tak, že ku každému lupienku / lístočku budú uvedené 3 fakty a 3 veršíky vo zvolenej jazykovej verzii. Naši žiaci tvorili v anglickom jazyku v kombinácii so slovenčinou.

  V triede sme vybrali dva najvydarenejšie a dotiahli sme ich do verzie, ktorú sme poslali do súťaže. Marína Janáková sa zúčastnila a Simona Žoldáková postúpila do finále (16 najlepších zo 70 zúčastnených v danej kategórii).

  Dievčatá súťažili v II.kategórii (2. stupeň ZŠ) a ako piatačky si určite neurobili hanbu J

  Do ďalšieho ročníka vstúpime s odhodlaním a začneme sa pripravovať o niečo skôr a veríme, že sa nám minimálne podarí zopakovať účasť vo finále.

  Dievčatá ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. Kočnerová Jana

   

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny sú v piatok 4. februára 2022. Žiaci dostanú polročné výypisy známok vo štvrtok pred prázdninami.

  Mgr. Ivan Brezovskť, riaditeľ školy

 • Karanténne opatrenie aj v 5. ročníku !

  Z dôvodu ochorenia na covid 19 u žiačky 5. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie žiakom 5 ročníka v čase od 29. 1. 2022 do 2. 2. 2022 (vrátane). Žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne.

  Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie karantény.

 • Karanténne opatrenie v 2. ročníku !

  Z dôvodu ochorenia na covid - 19 žiaka 2. ročníka, nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 2. ročníka od 28. 1. 2022 do 1. 2. 2022 (vrátane). Žiaci budú mať dištančné vyučovanie. Žiadame rodičov, aby dbali na prísne dodržiavanie karantény u svojich detí.

 • Karanténne opatrenie v 9. A. triede !

  Z dôvodu pozitívneho samotestu žiaka 9.A. triedy nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie žiakom 9. A. triedy ( okrem prekonaných a zaočkovaných žiakov ) od 25.1.2021 do 29.1.2021 ( vrátane ). I keď žiakovi vyšiel negatívny pcr test, karanténne opatrenie naďalej zostáva v platnosti. Žiaci majú dištančné vzdelávanie, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - tí sa vzdelávajú prezenčne. 

 • Karanténne opatrenie v 7. ročníku !

  Z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19 u žiačky 7. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 7. ročníka, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ).Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci, ktorí majú výnimku z karantény pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • Karanténne opatrenie v 3. a 4. ročníku !

  Z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 u žiačky 3. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 3. ročníka a žiakov 4. ročníka, (ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ). Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci 4 .ročníka, ktorí majú výnimku z karantény a ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria