Navigácia

Školský poriadok ZŠ Školský vzdelávací program ISCED 1 Školský vzdelávací program ISCED 2 Výchovný plán ŠKD Plán profesijného rozvoja Pracovný poriadok

Dokumenty

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove si môžete prečítať tu : Prac.poriadok.SKOLY.doc

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria