Navigácia

Tlačivá

Školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

tu nájdete tlačivá na aktuálny školský rok.

Tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény" nájdete tu : Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx  - platí pre žiakov a zamestnancov, ktorý prekonali ochorenie Covid 19 alebo sú plne zaočkovaní.

Tlačivo pre žiakov " Písomné vyhlásenie žiaka o bezpríznakovosti " nájdete tu : Potvrdenie_o_bezpriznakovosti_ziaka.docx

Tlačivo pre rodičov a ostatných návštevníkov "Písomné vyhlásenie návštevníka o bezríznakovosti " nájdete tu : Potvrdenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

Tlačivo Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti nájdete tu :Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_naroku_na_sumu_danoveho_zvyhodnenia_na_vyzivovane_dieta.docx

Tlačivo ospravedlnenky nájdete tu Ospravedlnenka(2).docx

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria